POMÔŽTE NÁM ZATVORIŤ VEĽKOCHOVY A JATKY

Laboratorné a rastlinné mäso
pre svet bez bitúnkov

Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) máme približne 10 rokov na to, aby sme sa vyhli bodu, z ktorého už nebude návratu. Emisie skleníkových plynov dosiahli na tejto planéte bezprecedentnú úroveň. 15 % až 51 % z nich spôsobuje sektor živočíšnej výroby.

Existujú etické alternatívy, ktoré dokážu vyprodukovať rovnaké množstvo mäsa s 96 % nižšími emisiami skleníkových plynov.

Technológia na záchranu sveta existuje.

Pomôžte nám osloviť politikov, aby zasiahli predtým, ako bude neskoro.

*Európska občianska iniciatíva

Für die Tiere

PRE ZVIERATÁ

FAO* odhaduje, že každý rok sa usmrtí približne 80 miliárd suchozemských zvierat – najmä hydiny, ošípaných, oviec a hovädzieho dobytka.

Für die Erde

PRE PLANÉTU

Podľa správy FAO* je 18 % celosvetových emisií skleníkových plynov spôsobených živočíšnou výrobou.

Für unsere Gesundheit

PRE NAŠE ZDRAVIE

Intenzívne poľnohospodárstvo je jednou z príčin pandémií, ako sú SARS, vtáčia a prasacia chrípka.

* Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo

End The Slaughter Age
Kto sme? Naša kampaň:

End The Slaughter Age (ETSA) je medzinárodná organizácia, ktorá bola založená s cieľom ukončiť chov zvierat na potravinárske a iné účely, počnúc zabíjaním zvierat. Na tento účel okrem rôznych iniciatív iniciovala európsku občiansku iniciatívu (ECI) s dvoma konkrétnymi návrhmi:

Pandémie, globálne otepľovanie, odlesňovanie, znečisťovanie oceánov, svetový hlad, ničenie ekosystémov, postupné vymieranie druhov a mnohé ďalšie problémy možno zastaviť. Etické alternatívy, ktorými chce End The Slaughter Age nahradiť živočíšne produkty, produkujú o 96 % menej emisií skleníkových plynov a na výrobu rovnakého množstva mäsa potrebujú o 96 % menej zdrojov. 

Mäsové a poľnohospodárske loby šíria o laboratórne vypestovanom mäse množstvo nepravdivých informácií.

Laboratórne mäso vyrobené pomocou nového bunkového poľnohospodárstva a precíznej fermentácie;Rastlinné mäso, ktoré sa chuťovo vyrovná tradičnému mäsu.

ČO JE BUNKOVÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO?

Bunkové poľnohospodárstvo je nová technológia, ktorá umožňuje výrobu mäsa, mlieka, vajec, kostí, kože a mnohých ďalších organických materiálov priamo v laboratóriu z niekoľkých buniek, ktoré sa množia takmer donekonečna.

Bunky sa odoberajú úplne bezbolestnou biopsiou a na výrobu hydinového mäsa je potrebné len odpadnuté perie.

Prvý hamburger z kultivovaného hovädzieho mäsa v roku 2013 stál 250 000 eur, dnes stojí len 8 eur. Cena prudko klesla, ale stále je príliš vysoká.

Živočíšny priemysel využíva lobbistov na vyvíjanie tlaku na politikov, aby túto inováciu zastavili.

V súčasnosti sa laboratórne mäso dá kúpiť len na niekoľkých miestach, napríklad v Izraeli a Singapure, pretože sa tam vyrába.

Laborfleisch

Európskej komisii sme predložili návrh pozostávajúci z dvoch bodov:

MEDZINÁRODNÁ SIEŤ

Európska občianska iniciatíva musí za rok získať jeden milión podpisov z najmenej siedmich členských štátov Európy. 

Konečným cieľom organizácie End The Slaughter Age (ETSA) je zrušiť a kriminalizovať všetky formy vykorisťovania zvierat. Preto prikladáme veľký význam azylom pre zvieratá a farmám, ktoré vedú aktivisti a dobrovoľníci, ktorí často čelia ekonomickým problémom, a to aj kvôli politickej triede, ktorá ich ignoruje.

Okrem vyššie uvedených cieľov sa preto ETSA snaží zabezpečiť, aby boli tieto inštitúcie v celej Európe právne uznané a financované z verejných zdrojov, aby sa mohli stať domovom pre mnohé zvieratá, ktoré sú stále väznené a zabíjané kvôli ľudskej chamtivosti.

Mitgefühl mit Tieren

Na našej mape si môžete pozrieť farmy, azyly a organizácie, ktoré podporujú ECI End The Slaughter Age:

VIAC AKO 170 PODPOROVATEĽOV

Hilal Sezgin
Writer, Journalist, Author
Luigi Piccirillo - Consigliere Regionale Lombardia
Luigi Piccirillo
Regional Councillor Lombardy
Paolo Bernini - Deputato
Paolo Bernini
Member of Parliament
Paolo Barnard - Gioarnalista d'inchiesta
Paolo Barnard
Investigative journalist
Laura Ferrara - Eurodeputata
Laura Ferrara
Member of the European Parliament
Andrea Zanoni - Consigliere Regionale Veneto
Andrea Zanoni
Regional Councillor Veneto

Chceš nám tiež pomôcť?
Európska občianska iniciatíva, letáky, dary

Každý dar, aj ten najmenší, výrazne prispeje k dosiahnutiu cieľov projektu End The Slaughter Age.

NÁJDETE NÁS NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH